Rüya Yorumları
Allahİslam

CİNLER HAKKINDA AYET,HADİSLER VE CİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Uzak geçmişlerden günümüze kadar gelen bir çok inanç mevcuttur. Neredeyse bütün inanç sistemlerinde gözle görülemeyen ancak varlıklarına inanılan ruhani varlıklar mevcuttur. Bizim yüce dinimiz olan İslam dininde de gözle görülmeyen ruhani varlıklar mevcuttur. Bu ruhani varlıklardan biride Cinlerdir. Bu yazımızda sizler için İslam dininde cinlerin yerini anlattık çeşitli bilgileri derledik. İşte Cinler hakkında tüm merak edilenler…

CİNLERLE İLGİLİ  BAZI AYETLER

Kutsal kitabımız Kur’an da cinlerle ilgi çok sayıda ayet mevcuttur. Burada onların özelliklerini daha iyi anlayabilmeniz için birkaç ayet derledik. İşte o ayetler …

 • Ben insanları ve cinleri , başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.(zariyat 56)
 • Böylece her peygambere insanların ve cinlerin şeytan olanlarını düşmanlar kıldık. Bazısı diğer bir kısmını aldatmak için sözün yaldızlısını vahyeder/fısıldar. Şayet Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. (Öyleyse) onları uydurdukları iftiralarıyla baş başa bırak. (6/En’âm 112)
 • Onların tamamını (diriltip) huzuruna toplayacağı o gün (onlara şöyle seslenecek): “Ey cin topluluğu! Şüphesiz ki insanların çoğunu yoldan çıkarıp saptırdınız.” Onların insanlardan olan dostları diyecekler ki: “Rabbimiz! Birbirimizden faydalandık ve bizim için belirlediğin süreye ulaştık.” (Allah) diyecek ki: “Allah’ın dilemesi hariç, ateş sizin ebedî olarak barınacağınız yerdir.” Şüphesiz Rabbin (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm, (her şeyi bilen) Alîm’dir. (6/En’âm 128)
 • (Allah, kıyamet günü:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan, sizi bu gününüzle uyaran resûller gelmedi mi?” (dediğinde onlar:) “Nefislerimiz aleyhine şahitlik ederiz.” diyecekler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kâfir olduğuna tanıklık ettiler. (6/En’âm 130)
 • Cinleri de (insanı yaratmadan) önce, (içlere nüfuz eden) zehirli bir ateşten yarattık. (15/Hicr 27)

CİNLERLE İLGİLİ BAZI HADİSLER

Bu bölümde cinleri daha iyi anlayabilmeniz için birkaç hadisi derledik.

 • Abdullah ibn Mes’ud: “Rabb’lerine vesile arayıp duruyorlar…”[İSRA(17)/ 57] ayeti hakkında şöyle demiştir:
  “İnsanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa köle oluyorlardı. Nihayet o cinler, İslâm Dini’ne girdi, o insanlar ise cinlerin dinine tutunup kaldılar.”
  Buhari, 10, H.no: 65- Kitabu’t Tefsir 235, s.4518.
 • Ali bin Ebu Talib’dan rivayet edilmiştir:
  Resulullah(s.a.v.)buyurdu ki: “Cinin gözleri ile Ademoğullarının avret yerleri arasında perde, Ademoğullarından biri, ayak yoluna girerken onun; ‘Bismillah’ demesidir.”
  Tirmizi, 1, H.no: 603, s. 408.
 • İbn Mes’ud’dan:
  Allah Resulü(s.a.v.)buyurdular ki: “Tezek ve kemikle taharetlenmeyin! Çünkü bunlar, cin kardeşlerinizin azığıdır.”
  Rudani, C. 1, H.no: 503, s. 182.
 • Ebu Said’den şöyle rivayet edilmiştir: “Resulullah(s.a.v.)Muavvizeteyn(Felak ve Nas) sureleri ininceye kadar cin çarpmasına ve göz değmesine karşı Allah’a sığınırdı. Felak ve Nas sureleri inince; o iki sureyi aldı ve diğerlerini bıraktı.”
  Tirmizi, 3, H.no: 2315, s. 444.
 • Ebu Davud’un rivayeti:
  Cin Heyeti,Allah Resulü(s.a.v.)’e geldiklerinde dediler ki: “Ey Allah’ın Resulü! Ümmetini, kemik, tezek veya kömür ile taharetlenmekten menet! Çünkü Allah, bizim rızkımızı onlarda kıldı.” Bunun üzerine Peygamber, bizi bundan alıkoydu.
  Rudani, C. 1, H.no: 504, s. 182.

 

CİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Birçok ayet ve hadislerden anlayacağımız üzere cinlerde insanlar gibi yalnızca Allah’a kulluk etmek üzere yaratılmış canlılardır. Cinler insanlardan farklı bir boyutta yaşarlar insanlar cinleri göremez ancak cinler insanları görebilir.  Onlarda tıpkı insanlar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler. Onlarda insanlar gibi yemek yerler. Onlarda insanlar gibi uyurlar onlar için gündüz insanlar için gecedir. Onlar için gündüz insanlar için gecedir. Onlarında insanlar gibi hiyerarşik düzenleri vardır. Kabileler halinde yaşarlar yöneticileri vardır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi onlarda da değişik dini inanışlar mevcuttur. Yüce kitabımız Kur’an’dan da anlayacağımız üzere onlarında nefisleri vardır; insanlar gibi günah veya sevap işlerler. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed insanların olduğu gibi cinlerinde peygamberidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dua