Rüya Yorumları
Zikir-tesbih-Kuran
İslamSureler

KÖTÜLÜKLERDEN KORUYAN SURELER

CİNLERDEN KORUNMA YOLLARI

Yüce dinimiz İslam da cinlerin varlığı haktır. Onlarla ilgili birçok ayet ve hadis mevcuttur. Cinleri 5 duyu organımız ile algılayamayız ve onlardan bazı durumlarda tedirgin oluruz. Aslında cinlerin insanlarla bir işi yoktur ancak bazı durumlarda insanlar onlara onlarda insanlara gerek bilerek gerek bilmeyerek zarar verebilir. Ancak yüce dinimiz İslam bu konuda da çare bulmuştur. Öncelikle mümin kişi her şeyden önce Allah’a sığınır. Mümin kişiler ”Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”ayetinde de geçtiği üzere yalnızca Allah’a ibadet etmekle meşguldür. Allah’ın izni olmadıkça kendisine bir zarar gelmeyeceğinin farkındadır. Kutsal kitabımız kuranın her suresi ayrı faziletler taşır. Bazı sureler ve ayetler mevcuttur ki kötülüklerin şerrinden Allah’a sığınmayı bizlere öğütler. Nas ve Felak sureleri tam da bu yöndedir. İşte o sureler ve mealleri …

Nas Suresi Arapça

nas-suresi-arapça

Nas Suresi Türkçe Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan.

Felak Suresi Arapça

felak-suresi-arapça

Felak Suresi Türkçe Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak.

2- Min şerri mâ halak.

3- Ve min şerri ğasigın izâ vegab.

4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ugad.

5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,

2- Yarattığı şeylerin şerrinden,

3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,

5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dua