Rüya Yorumları
rüyada altın görmek
Rüya Yorumları

Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir?

Uyuduğunuzda rüya gördünüz ve bu rüyada gördüğünüz şey’in “Altın” olduğuna eminsiniz. Gel gelelim ki altını ne şekilde gördüğünüz çok önemlidir. Rüyada altın görmek iyi anlamlara delalet edilse de kötü anlamlar da çıkarılabilir. Aşağıda tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

Rüyada Altın Görmek Neye İşarettir?

Rüyada altın görmek: istenilen şeylerin gerçekleşmesi, çevreden maddi manevi yardım ve iyilik görüleceği bir döneme girileceği anlamına gelir.


Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazançtır. Devlet kazancı ve şiddetinin gitmesine işaret eder. Nablusî demiştir ki: altın halka ferah bir habere delalet eder.
Herkes iyice bilir ki altın dünya ziynetidir. Dünya ise müminler için meşakkat mahallidir. Bu nedenle rüyada altın görmek rüyayı gören kişi için, borca, gam ve kedere de işarettir.


Bazen de çeyrek altın görmek, sevgiliye, yardımcıya, ferahlık ve safa veren hayra delalet eder. Bazen de görülen çeyrek altınlar ilimlere, imana, hidayete işarettir.

rüyada altın külçe bulmak

Rüyada Altın Külçe Bulmak Neye İşarettir?

Rüyada Altın külçesine denk geldiği görülürse bu, elden çıkacak olan mala işarettir. Yine rüyada altını külçe ettiğini görmek kötülüğe işaret eder. Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek ise, devlet işlerinde yüksek mertebelere çıkmaya yorumlanır.

rüyada altın madeni bulmak

Rüyada Altın Madeni Bulmak Neye İşarettir?

Bir kişi rüyasında altın madeni bulduğunu ya da kişinin altın madeninde çalıştığını görmesi, ortak olduğunu, altın para bulduğunu, altın kaplarda yediğini görmesi; genç birini servet yapmak için güzel bir fırsat olacağına, genç olmayan birisi için ise; işlerine, hareketlerine ve sözlerine dikkat etmesi gerektiğine işaret etmektedir.

rüyada altın para görmek

Rüyada Altın Para Görmek Neye İşarettir?

Altın para görmek dedikodu şeklinde de yorumlanır. Rüyada altınla karışık gümüş para görmek, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan şifaya delalet eder.

Rüyada Sikke Altın Görmek Ne Anlama Gelir?

Kişinin rüyada sikkeli altın görmesi, ihlas, din ve ilme delâlet eder. Sikkeli altın, güzel çocuğa da alâmettir. Rüyada bir takım sikkeli altınlar görmek, defnedilmiş mala, hikmet, velayet ve şahitliğe delâlet eder.

Rüyada Altının Olduğunu Görmek Ne demektir?

Bir kimsenin rüyada beş tane altını olduğunu görmesi, beş vakit namaza delâlet eder. Bazı kere de rüyada görülen altınlar ilme, imana, hidayete ve sultanın hizmetinde bulunmaya delâlet eder.

Rüyada Altın Takıldığını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada birin kendisine altın takması, zulümden halas olmaya ve varlık içinde yaşamaya işarettir.
Rüyada altın takıldığını görmek, kendisine emanet edilen şeyden fayda görmeye ve bundan kazanç sağlamaya işarettir.

Nablusî altın için demiştir ki: Altın ve gümüş, Allah Teâlâ’nın mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç ve mecburiyetidir. Evine yükler ile taşıdığı artanlar, evine naklonulacak mala delâlet eder.

rüyada yığınla altın görmek

Rüyada Yığınla Altın Görmek Ne Anlamdadır?

Altınları yığınlı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir. Rüyada evine yükler ile altın taşıdığını görmek, gerçekte evine gelecek mala delâlet eder. Rüyada altın taç görmek: Bir kimsenin rüyada altın ve mücevherden tac giydiğini görmesi, saltanata nail olmaya işarettir.

Rüyada Altın Gerdanlık Görmek Neye İşarettir?

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada görülen gerdanlık altından ve kısmen diğer şeylerden ise, hacca, tamamı altından olursa, velayet ve memuriyete delâlet eder.

Rüyada Altından Resim Görmek Neye İşarettir?

Bir kimsenin rüyada altın veya gümüşten yapılmış resimler görmesi, dünyalık mal ile tâbir olunur. Rüyada altınların çıkardığı sesi işitmek, müjdeli ve sevindirici habere delâlet eder.

rüyada altın yüzük takmak

Rüyada Altın Yüzük Takmak Neye İşarettir?

Bekar bir genç kız yada erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Altın leğen görmek: , gücünün yetmeyeceği kadar kendisinden para isteyen güzel bir kadına delâlet eder.

rüyada altın kılıç görmek

Rüyada Altın Kılıç Görmek Neye İşarettir?

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada altından bir kılıcı olduğunu görmek, büyüklerden gelecek menfaate işarettir.

Rüyada Altın Dağıtmak Neye İşarettir?

Rüyada altın dağıttığını görmek, üzerinde olan borçları ödemeye işarettir. Yine Kişinin rüyada halka altın dağıttığını görmesi, uyanıkken halka dağıtacağı borç paralara delâlet eder.

Rüyada Altın Taşımak Neye İşarettir?

Altın taşımak, kar ve kazanca işaret etmektedir. Bir kişinin rüyada, eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve meşakkatin gitmesine işarettir.

rüyada altın bilezik takmak

Rüyada Altın Bilezik Takmak Neye İşarettir?

Kadının altın bilezik takması, mirasa yorumlanır. Rüya sahibine miras kalacağına işarettir. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Kollarında altın bilezik olduğunu görmek, bir yerden gelecek mirasa delalet eder.
Altın ayna; Altından yapılma bir ayna; dince kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ile tabir edilir. Altın elbise: Altınla işlenmiş elbiseyi görmek, düşmana galip gelmeye işarettir.

rüyada altından ev görmek

Rüyada Altından Ev Görmek İyi Bir Şey Midir?

Rüyada evinin altından olduğunu görmek, yangın ile tâbir olunur. Çünkü altın ateş rengindedir. Rüyada altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir.
Rüyada altın bilezik beş şekilde tabir olunur:

  1. Yöneticilik
  2. Hikmet
  3. Günah ve hileye
  4. Gam ve kedere
  5. Evlat ve kardeşe.

rüyada altın tabak görmek

Rüyada Altın Tabak Görmek Neye İşarettir?

Rüyada, gümüş veya altından yapılma, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar, kaşıklar görmek, erbabı için ticaret edeceği şeylere delâlet eder. Yine gümüş ve altından yapılmış tabak, kâse görmek, cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada altın veya gümüş halka görmek, şerli bir söz veya ferah verici bir habere delâlet eder.

rüyada altından buzağı görmek

Rüyada Altından Buzağı Görmek Neye Delalettir?

Bir kadının altından yapılma bir buzağı görmesi, kendisi için sevinç, ferahlık ve saadete delâlet eder.

Rüyada, Elinde Altın Olduğunu Görmek Nedir?

Ibn-i Şîrîn (r.a.) demiştir ki: elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delâlet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tâbir olunur.

Rüyada Altın Toplamak Neye İşarettir?

Bir kimsenin yerde yada herhangi bir yerdeki altınları topladığını görmesi, arzu ve mal toplamaya kalkışmaya alamettir.
Aynı zamanda rüyada altın toplamak, insanların ilim, sünnet ve görüşlerinden faydalanmalarına delalet eder.

Rüyada Altın Saklamak Ne Anlama Gelir?

Rüyasında altın sakladığını gören kimse büyük kazanca ve zenginliğe erişir. Rüya sahibi servet elde eder. Altın sakladığını gören kimsenin, eline mal geçer.
Aynı şekilde rüyada altın saklamak, kazanca, ortaklığa veya ticaret işlerinde kazanç elde etmeye işarettir.

Rüyada Altın Kırıntısı Görmenin Anlamı Nedir?

Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme, sâdık dosta, uygun zevceye ve hayırlı çocuğa delâlet eder. Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tâbir olunur.

Rüyada Ölüden Altın Almak Kötü Bir Şey Midir?

Ölünün kendisine altın para vermesi, zulümden kurtulmaya işarettir. İki elinde altın görmek: iş hayatında sıkıntıya düşmeye işaret eder.
Taç, başörtüsü gibi kıymetli nesnelerin altın sırma ile örülmüş yada dokunmuş olması bu giysileri giyenlerin Allah’a yakınlıklarına işarettir.

Rüyada Nesne’nin Üzerinde Mücevher Görmek

Ayrıca rüyada gümüş ve saf altından bir nesneyi görmek, saf niyete, anlaşmaya, ihlasa ve doğru söze yorumlanır. Üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek, devlet hizmetinde yüksek makama çıkmaya işaret eder.
Altın bulmak: Altın, gümüş ve bunlara benzer şeyler bulduğunu görmek, dünya nimetleri ile tâbir olunur.

Rüyada Altın Görmek Nasıl Tabir Edilir? Anlamı ve Yorumu

Altın görmenin farklı yorumları bulunmaktadır. Rüyada altın bir şey görmek, sağlıklı bir yaşam süreceğinize, maddi yönden sıkıntıya düşmeyeceğinize işaret eder.

Altın para dedikoduya işarettir. Yığılı bir şekilde altın görmekse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenmeye işarettir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapmaya işaret eder.
Ayrıca rüyada altın ümit, iyi sıhhattir ve ayrıca başkasında altın görmek yapın altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata yorumlanır.

Rüyada Altın Bilezik Görmek Ne Demektir?

Altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine,

Rüyada Altın Bozdurmak Ne Anlamdadır?

Rüyada altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir. Rüyada cüzdan içinde altın görmek emanete ve sırra işarettir. Kese içinde altın ve gümüş görmek, nimet ve hayra, kesenin boş olduğunu görmek de iflasa delâlet eder.

Oğuz destanında anlatılan rüyaya göre, Ulu Türk rüyasında altından yapılmış bir yay ile gümüşten yapılmış üç ok görür. Yayın uçlarından biri güneşin doğuşuna diğeri de güneşin batışına değmektedir, üç gümüş ok da kuzeye yönelmişti. Bu rüyanın yorumunda yay, hükümdarın gücünü, oklar da elçileri sembolize etmektedir.

Diğer tüm rüya yorumlarımızı okumak için şuradaki linke tıklayabilirsiniz: http://fatiha.org/ruya-yorumlari

dua