Rüya Yorumları
Rüya Yorumları

Rüyada Selam Vermek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Selam Vermek Ne Anlama Gelir?

Rüyada selam vermek, selam verilen kişi tarafından gelecek hayra, emniyet ve ferahlığa işaret eder. Ayrıca kişinin rüyasında selam vermesi güzel söze, güzel amele ve onun mislince hayır anlamına gelir. Selam vermek sünnettir. Dargın olduğun kimseye selam vermek ise onunla barışmak demektir.

Rüyada düşmanına selam vermek ona galip gelmeye, onun düşmanlığından ve şerrinden emin olmaya yorulur. Tanınmayan bir yaşlıya selam vermek ilahi azaptan kurtulmaya, tanınan bir ihtiyara selam vermek ilim öğrenmeye, dikilmiş ağaçlara, saygınlık kazanmaya ve bol meyveye kavuşmaya yorumlanır. Bir gence selam vermek düşmanına galip gelmeye işarettir.


Rüyada Selam Vermek Anlamı ve Yorumu

Kişinin rüyasında selam vermesi , gelecek hayırlı bir haberi ifade eder. Bazen hayırlı dua almaya, ilim öğrenmeye; hazan da, güzel söz işitmeye, sonu çok karlı olan bir ortaklığa yorumlanır. Kimi zaman, İlahi azaplardan kurtulmaya, pişmanlık duymaya işaret sayılır.

Bir kimse rüyada küskün olduğu bir kimseye selam verdiğini görse, rüya sahibinin selam verdiği kişinin pişman olup barışacağına yorumlanır. Eğer selam verdiği kişinin selamı almadığını görürse, rüyayı görenle olan aralarındaki husumetin devam edeceğine hükmedilir. Kimi yorumcular, rüyada verilen selamı Müslümanlığa işaret saymışlardır.

Bir kadını yahut kızı isteyen, kendinden evlenmeye yardımcı olmasını istediği birine selam verse o adam da onun selamını alsa, o kimsenin arzu ettiği kadınla evlenmesine, Düşmanın selam vermesi barışma teklifine, Selam vermek ve el sıkışmak safi hayra, Selam borcu yerine getirmeye, kardeşlik ve sevgiye, dünya ve ahiret hayırlarına, güzel söz işitmeye ve buna mukabelede bulunmaya delalet eder.

Rüyada arasında düşmanlık olan bir kimseye selam vermek, selam verdiği adama galip gelmeye ve rüyayı gören onun düşmanlığından ve şerrinden emin olur.

Rüyada düşmanının kendisine selam verdiğini ve bir de hediye sunduğunu görmek, düşmanla sulh yapmaya işaret sayılır.

Rüyanızda birine selam vererek onunla kucaklaşmak hayırdır. Rüyada selam vermek, güzel söz işitmeye ve güzel söz söylemeye işarettir. Bir kimsenin rüyada düşmanıyla selamlaşıp sarılması, aralarındaki düşmanlığın gitmesine işarettir.

Rüyada bir Melik veya sultanın kendisine selam verdiğini görmek, Rüya sahibine Allah Teâlâ’nın basiret ve hayırlı gelecekler ihsan etmesine alamettir.

Eğer birisi tarafından verdiği selamı alınırsa, o kimsenin arzu ettiği şeyde kazanç ve faydası ve ticareti meydana gelir. Eğer selamı alınmazsa, o kimsenin mali geçmez yahut halk arasında sözü dinlenmez olur.

Bir kimsenin rüyada, bir cemaate selam vermeden konuşmasının görülmesi, o kimsenin Sünnet i Seniyyeye muhalefet etmesine ve bidat şeyleri islemesine işarettir.

Birisi kendisine selam verse, o da selamını almasa yahut selamını işaretle alsa, yine tabir böyledir. Bazen de rüyada selam vermek, düşmandan emin olmaya, Sünnet-i Seniyyeye uymaya ve işlerde doğruluğa işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dua