Rüya Yorumları
sinava-girerken-okunacak-dualar
Dualar

Sınava girerken okunacak dualar

Sınava girerken okunacak dualar Benim Oyum: 5 out of 5

Sınava girerken okunacak dualar neler? Sınavdan önce mi sınav anında mı okunmalı ?

sınava girerken okunacak dualar

 

Sınav öncesinde bazı öğrenciler streslerini azaltmak için dua ediyor. Sınav duası ve başarı duası, aylarca başarılı olmak için emek harcayan öğrencilerin sınavda ve sınav öncesinde okunması tavsiye edilen duaları aşağıda bulabilirsiniz.

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Derslerinde başarılı olmak için öğrenciler üzerine düşen görevi yapmalı derslerine düzenli olarak çalışmalıdır.Yoksa çalışmadan duayı okuyayım başarılı olayım düşüncesi yanlıştır. Önce gayret  ve dua ile Allah’ın yardımı için dua okunur.

Derslerinde çok başarılı olmak isteyen öğrenciler aşağıdaki duayı sabah ve akşam 7 defa okurlarsa,başarılı olurlar ve zihinleri açılır.

Okunacak Dua: “Ve minellâhi’l iânetü ve’t tevfiku ve biyedihi ezimmetü’t tahkik.Allâhümme ekrimnâ fehmen nebiyyine hıfzel mürseline ve’l melâiketi’l mukarrabin.”

Her hangi bir sınav yada işte başarılı olmak için aşağıdaki “Hûd Suresi” Âyet-i Kerim okunabildiği kadar 1-3-7-3-21-41 veya 101 gibi tekli sayılar ile okunur.

Okunacak Âyet-i Kerim;

“vemâ tevfîkî illâ bi(A)llâh(i)(c) ‘aleyhi tevekkeltu ve-ileyhi unîb(u)”

SINAVA GİRERKEN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

 

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli “ (10 Kere)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

 

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI: “Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

 

5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur.

Mesela Kur’an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI: “Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

 

6 – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De’avat,90)

 

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

 

NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI

Sınava girmeden önce okunacak dualar:

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

Sınav başlayınca okunacak dua

Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, senin rahmetine sığınıyorum.

dua